fbpx

หน่วยความจำเหลือใช้จริงของ Galaxy Note 5 ทั้งของ 32GB และ 64GB

Home Forums Samsung Club Samsung Galaxy Note 5 หน่วยความจำเหลือใช้จริงของ Galaxy Note 5 ทั้งของ 32GB และ 64GB

 • Gimme
  Participant

  อย่างที่เราทราบๆกันนะครับว่าหน่วยความจำที่แปะๆโฆษณากัน 16/32/64GB เนี่ย เวลาอยู่ในเครื่องจะมีเหลือให้ใช้จริงไม่เท่ากัน (เหตุผลว่าทำไม ไปอ่านจาก ทำไมเมมในเครื่องมือถือถึงมีน้อยกว่าสเปคที่โฆษณา?) ซึ่งของ Galaxy Note 5 รุ่น 32GB และ 64GB จะมีคงเหลือดังนี้

  -> 32GB เหลือใช้จริงราว 24.5GB
  -> 64GB เหลือใช้จริงราว 54.2GB

  ส่วน System Memory ของทั้งสองตัว

  -> 32GB จะมี 7.5GB
  -> 64GB จะมี 9.7GB

  เหตุผลที่ทั้งสองเครื่องมีหน่วยความจำระบบไม่เท่ากันก็เพราะค่าความคาดเคลื่อนของหน่วยความจำ (ไม่เข้าใจไปอ่านลิงก์ข้างบนนะ) ที่ประมาณ 7% นั่นเอง

  -> 32 x 0.07 = 2.24
  -> 64 x 0.07 = 4.48
  -> 4.48 – 2.24 = 2.24
  -> 9.7(64GB) – 2.2 = 7.5(32GB)

  ตามนี้นั่นเอง

1 Comment

  • glike
   Participant

   ขอบคุณมากครับ…เข้าใจเลย

Viewing 0 reply threads
Viewing 0 reply threads
 • The forum ‘Samsung Galaxy Note 5’ is closed to new topics and replies.
To Top