scancode=158, keycode=4 มันขึ้นตอน กด black ครับ แต่เครื่องก็ใช้งานได้ปกติครับ แต่มันขึ้นทุกครั้งที่กดครับ ใครพอรู้ช่วยทีนะครับ