อยากทราบเรื่องการแท็กบุคคลใน gallery ครับ

Home Forums Samsung Club Samsung Galaxy Note 5 อยากทราบเรื่องการแท็กบุคคลใน gallery ครับ

  • taanoz
    Participant

    คือเวลาถ่ายภาพแล้ว เข้าไปใน Gallery ตรง Catagories ของ People รูปคนมันขึ้นเป็น unnamed เลยอยากทราบว่าจะสามารถเปิดให้มันแท็กชื่อคนได้ยังไง

    ขอบคุณล่วงหน้าครับ

You must be logged in to reply to this topic.

To Top
ปิดโหมดสีเทา