มีปัญหาเรื่องลบวรรณยุกต์ไม่ได้ไหมครับ เวลาพิมพ์ผิด แล้วกดbackspaceกลับมาลบ แล้วลบไม่ได้ จะติดอยู่ตรงตัวที่มีวรรณยุกต์ ต้องแก้ไขโดยลากแถบดำคร่อมตัวนั้นแล้วค่อยกดลบเอา ใครพอจะทราบวิธีแก้มั่งครับ