Set ค่า T-swipe pro ใน xperia S ไม่ได้อะครับ ??

Home Forums General General Discussion Set ค่า T-swipe pro ใน xperia S ไม่ได้อะครับ ??

  • wsingsom
    Participant

    ลองเซ็ตแล้ว รีบูทเครื่องแล้ว

    แต่ทำไมใช้ไม่ได้อะครับ

    มันแสดงผลเป็น Keyboard เดิม

You must be logged in to reply to this topic.

To Top