Set ค่า T-swipe pro ใน xperia S ไม่ได้อะครับ ??

Home Forums General General Discussion Set ค่า T-swipe pro ใน xperia S ไม่ได้อะครับ ??

  • wsingsom
    Participant

    ลองเซ็ตแล้ว รีบูทเครื่องแล้ว

    แต่ทำไมใช้ไม่ได้อะครับ

    มันแสดงผลเป็น Keyboard เดิม

The forum ‘General Discussion’ is closed to new topics and replies.

To Top