Mini ช่วยด้วย พื้นที่การใช้งานโทรศัพท์เพิ่มขึ้นอย่างไม่รู้สาเหตุ

Home Forums Samsung Club Samsung Galaxy Mini / 551 / Fit Mini ช่วยด้วย พื้นที่การใช้งานโทรศัพท์เพิ่มขึ้นอย่างไม่รู้สาเหตุ

 • drsans_admin
  Keymaster

  ตอนแรกการใช้งานพื้นที่โทรศัพท์ใช่ไปแล้ว 115
  แล้วผมก็เล่นเกมไปเรื่อยๆ
  พอแบตใกล้กใดผมก็ปิดเครื่องแล้วชาร์จตามปกติ
  พอเปิดเครื่องมาเช็คความจำเครื่อง มันถูกใช้ไป 136
  ซึ่งผมก็ลบแคชไปแล้วด้วย

4 Comments

 • warisgod2008
  warisgod2008
  Participant

  ผิดกับผมT^T หายไปโดยไร้สาเหตุ

 • warisgod2008
  warisgod2008
  Participant

  อะไรอะงง

 • warisgod2008
  warisgod2008
  Participant

  งั้นก็……กรณีเดียวกัน!

 • warisgod2008
  warisgod2008
  Participant

  แรงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง!!!!!
  T^T

You must be logged in to reply to this topic.

To Top