Wi-Fi หลุดบ่อย

Home Forums Samsung Club Samsung Galaxy SL Wi-Fi หลุดบ่อย

  • shitman66
    Participant

    ตามชื่อห้อง มีวิธีแก้ไงครับ ตอนนี้ผมใช้ XXKPQ หลุดทุกๆ 1-5 นาที งงมากเลยอ่า มีวิธีแก้ยังไงรบกวนบอกด้วยนะครับ 🙂

You must be logged in to reply to this topic.

To Top