อยากทราบว่ามีท่านใดรับจ้างเขียน app android บ้างค่

Home Forums General Android OS Development อยากทราบว่ามีท่านใดรับจ้างเขียน app android บ้างค่

  • no_sa
    Participant

    เนื่องจากต้องการจ้างทำ application เกี่ยวกับการใช้ GPS มาแสดงสถานที่…เพื่อเป็นโปรเจคจบ มีท่านใดรับเขียนหรือไม่ค่ะ

3 Comments

You must be logged in to reply to this topic.

To Top
ปิดโหมดสีเทา