หาคนรับจ้างเขียน app android ค่ะ

Home Forums General General Discussion หาคนรับจ้างเขียน app android ค่ะ

 • no_sa
  Participant

  มีท่านใดรับเขียน app android ไหมค่ะ…..

1 Comment

 • no_sa
  Participant

  แอปพลิเคชั่นค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ โดยใช้เทคโนโลยีจีพีเอสผ่านโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ซึ่งประกอบด้วย
  1สืบค้นตำแหน่งที่ทำการไปรษณีย์ที่อยู่บริเวณรอบ ๆ ใกล้กับตำแหน่งของผู้ใช้บริการ
  2สืบค้นตำแหน่งที่ทำการไปรษณีย์ที่ต้องการ
  3สืบค้นที่ทำการไปรษณีย์ โดยระบบจะแสดงชื่อที่ทำการไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ และเวลาเปิดให้บริการของที่ทำการไปรษณีย์

You must be logged in to reply to this topic.

To Top