รอม [GT-S5360B ] 2.3.6 DCKL1

1.Odin3 v1.85
2.DefaultCalDataWithBoot_S5360BDCKL1_REV05.tar
3.GT-S5360B-csc-THLKK1.tar
4.MODEM_S5360BDCKL1_REV05.tar
5.PDA_S5360BDCKL3_REV05.tar
6.totoro_0623.pit

วิธีลง
ต้องเข้าไป ใน Download mode ก่อนนะครับ ต้องปิดเครื่องก่อนหลังจากนั้น กดปุ่ม Power + ปุ่ม Home +ปุ่ม ลดเสียง พร้อมกัน เสียบสาย USB กดปุ่มเพิ่มเสียงอีกครั้งเพื่อตกลงเข้าสู้ Download mode
เปิดโปรแกรม Odin v1.85 ( ต้องมี driver usb ของ samsung ด้วยนะครับ หรือใครที่ลง kies ไว้แล้วไม่ต้องลง)
ID:COM ตรงนี้จะขึ้นเป็นสีเหลืองๆ ว่าเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ประมาณนี้ 0:[com5] ถ้าเป็นสีเหลืองๆ ก็แสดงว่าเชื่อต่อกับเครื่องเราได้แล้ว

ให้เลือกตามนี้

PIT = totoro_0623.pit
BOOTLOADER = DefaultCalDataWithBoot_S5360BDCKL1_REV05.tar
PDA = PDA_S5360BDCKL3_REV05.tar
PHONE = MODEM_S5360BDCKL1_REV05.tar
CSC = GT-S5360B-csc-THLKK1.tar

กด Start รอ จนกว่าจะเสร็จ

mediafire
http://adf.ly/95hN3

4shared
http://adf.ly/9xCta

password : trangteen