เลือก sync calendar ผ่าน kies แล้วทำไมเวลาแก้ไข calendar แล้ว sync ไม่ได้

Home Forums Samsung Club Samsung Galaxy S II เลือก sync calendar ผ่าน kies แล้วทำไมเวลาแก้ไข calendar แล้ว sync ไม่ได้

  • kinglin
    Participant

    เลือก sync calendar ผ่าน kies แล้วทำไมเวลาแก้ไข calendar แล้ว sync ไม่ได้

    โปรแกรมให้เลือกว่าจะใช้จาก outlook หรือจากมือถือ

    พอเลือกแล้วดันขึ้นมาว่ายกเลิกการซิงค์ แล้วข้อมูลก็ไม่ได้เปลี่ยนเลย

You must be logged in to reply to this topic.

To Top