รับสมัคร !!! เกมส์และแอ็พลิเคชันโปรแกรมเมอร์สำหรับ iPhone และ Android

Home Forums General General Discussion รับสมัคร !!! เกมส์และแอ็พลิเคชันโปรแกรมเมอร์สำหรับ iPhone และ Android

 • vrcgmatic
  vrcgmatic
  Participant

  ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์สำหรับ iPhone หรือ Android

  ขอบเขตงาน
  พัฒนาโปรแกรมต่างๆ บน iPhone หรือ Android
  ศึกษาหาความรู้ ในเรื่องใหม่ๆ เพื่อใช้ในการทำงาน

  คุณสมบัติผู้สมัครที่จำเป็น
  ปริญญาตรี (หรือสูงกว่า) ทางด้านที่เกี่ยวกับ Computer Science/ Computer Engineering/ Information Technology
  มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมบน Android หรือ iPhone
  มีความเข้าใจใน Object-Oriented Programming เป็นอย่างดี
  สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  มีสามารถในการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี

  คุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีประสบการณ์ใน Web Technology ต่างๆ เช่น HTML, JQuery, JSP Servlet, J2EE, Struts Framework, Hibernate, Javascript, UML, XML, Web Service.
  มีประสบการณ์ใน Database เช่น Oracle database และ PL/SQL
  มีประสบการณ์ในการใช้ Graphics API เช่น OpenGL, DirectX
  มีประสบการณ์ในการเขียน เกมส์

  ติดต่อเราได้ที่ pom.c@cgmatic.com

  เกี่ยวกับบริษัท:
  ทางบริษัท CGMatic มีวิศัยทัศน์ทีจะเป็นผู้นำในด้านเกมส์และแอ็พลิเคชันทีแปลกใหม่ต่างๆ บนโทรศัพท์มือถือ iPhone, Android และ iPad เรามีทีมงานทีมากด้วยประสบการณ์ และ เคยร่วมงานกับบริษัทชันนำในด้าน 3D/Animation/IT ทีประเทศ สหรัฐอเมริกา และ นิวซีแลนด์ บริษัทมีแนวทางในการทำงานที่เน้นการทำงานเป็นทีม และการให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสแสดงความสามารถอย่างเต็มที่

The forum ‘General Discussion’ is closed to new topics and replies.

To Top