ปุ่มลัดเข้าเมนูหาย!

Home Forums General General Discussion ปุ่มลัดเข้าเมนูหาย!

  • chithost
    Participant

    มือใหม่ครับ

    ในหน้า home screen ที่จะมี button สามปุ่ม ปุ่มโทร ปุ่มเข้าเมนู และ ปุ่มเข้าเว็บ

    เผอิญปุ่มเข้าเมนู มันหายไปครับ จะสร้างมันกลับมายังไงครับ??

The forum ‘General Discussion’ is closed to new topics and replies.

To Top