น้อง s+ เข้า youtube ไม่ได้อ่ะจร้า

Home Forums Samsung Club Samsung Galaxy S น้อง s+ เข้า youtube ไม่ได้อ่ะจร้า

  • iceycrazy
    Participant

    คืออยู่ดีก็เข้า app ได้นะคับ …ขึ้นปกติ..แต่พอเราแตะที่คำว่า play มันก็โหลด..แล้วก็ขึ้นมาที่หน้าจอว่า.. มีปัญหากรุณาแตะที่หน้าจออีกครั้ง ….แล้วก็ภาพไม่ขึ้นเลย….

You must be logged in to reply to this topic.

To Top