รับสมัคร Android หรือ iPhone Developer

Home Forums General General Discussion รับสมัคร Android หรือ iPhone Developer

 • pranart
  Participant

  need ANDROID or iPHONE Developer

  Position: Mobile Developer
  Location: Bangrak

  Click Multimedia Co., Ltd is a Multinational Mobile Application Game and Service Provider Company (VAS). We have several branches in 7 different countries in the world with more than 300 employees. We have been expanding our business very fast in the last 3 years. Currently, we are looking for experienced or Junior Mobile Developer(s) to join our company in Bangrak. A highly competitive benefits plan and good salary with good promising career path will be rewarded to you.
  Requirements:
  • Proficiency in Java or C/C++ or Objective-C. Bachelor degree or equivalent in computer science is preferable;
  • Knowledge of J2ME, BREW, Symbian, iPhone OS or 3D programming is a plus;
  • Knowledge of graphic development (2D&3D). Experience in game programming is a plus;
  • Good reading and writing skills in English;
  • Team spirit, sense of responsibility, deadline commitment; Ability to work under high pressure;
  • Both junior and senior profiles are welcome.
  Qualification:
  • Has minimum 1 year experience working as Game Programmer, Information Technology (I.T.) > Application Specialist – Software / Programming
  • Working under the supervision of WDTL. Job involves working on web applications projects, Web 2.0 technologies, and open source technologies.
  • Fluent in English.

  Kindly send your resume to: pranart@clickmultimedia.co.th

The forum ‘General Discussion’ is closed to new topics and replies.

To Top