ไฟล์ text เปิดอย่างไร?

Home Forums Samsung Club Samsung Galaxy S II ไฟล์ text เปิดอย่างไร?

  • digiBB
    Participant

    ไฟล์ text (*.txt) เปิดอย่างไร?
    ใช้โปรแกรมอะไรเปิดครับ

You must be logged in to reply to this topic.

To Top
ปิดโหมดสีเทา