จบข่าวครับ… ก็เนื้อข่าวทั้งหมดอธิบายอยู่ในภาพเรียบร้อยแล้วนี่นา ^ ^

Source: LA Times