มาทดลอง hack T-Mobile G1 ให้สามารถอ่านภาษาไทยได้กัน

เครื่อง G1 ที่จะทำ Jailbreak ด้วยวิธีต่อไปนี้จะต้องเป็นรุ่นต่ำกว่า RC30 นะครับ

ว่าแล้วก็เริ่มกันเลย

วิธีที่ 1
1. หา TextBox (ช่องกรอกข้อความ) ซักอัน เช่น ช่อง Address Bar ของ Browser เป็นต้น
หรือจะใช้ ช่อง Google Search Widget ที่อยู่บนหน้าจอหลักด้านขวาก็ได้ (กด Home แล้ว
Slide นิ้วมือไปทางซ้ายจะเจอหน้าจอทางขวามือ… งงมั้ย) ถ้าไม่งงก็ต่อข้อ 2 ครับ
2. พิมพ์คำว่า telnetd ลงไปแล้วกดปุ่ม enter
3. telnet ไปยัง IP ของเจ้า G1 (Connect ผ่าน WiFi)
4. ทำการ remount file system จาก read only ให้เป็น read/write ด้วยคำสั่ง
mount -oremount,rw /dev/block/mtdblock3 /system (พิมพ์ในหน้าจอที่ telnet เข้าไป
แล้วกด enter)
5. ทำการเปลี่ยนสิทธ์การเข้าถึงไฟล์ของ /system/lib/libsgl.so ด้วยคำสั่ง
chmod 777 /system/lib/libsgl.so
6. เสียบเจ้า Android เข้ากับเครื่อง Computer กรณีเป็น Windows ให้ลง USB Driver ก่อน
Download: http://code.google.com/android/intro/develop-and-debug.html#developingondevicehardware
7. รันโปรแกรม Dalvik Debug Monitor (dmms.bat) ที่มากับ Android SDK
8. จะเห็นว่ามีเครื่องของเราปรากฎอยู่ในหน้าต่างหลักของ Dalvik Debug Monitor ให้คลิกที่ชื่อเครื่อง
9. ที่หน้าต่างของ Dalvik Debug Monitor ให้กดเมนู Device -> File Explorer
10. นำไฟล์ libsgl.so ที่แก้ไขการแสดงผลภาษาไทยแล้วไปวางที่ /system/lib/libsgl.so
11. สักครู่ เจ้า G1 ก็จะทำการ restart Graphics Service และพร้อมใช้งาน

วิธีที่ 2 (ไม่ต้องเสียบ G1 เข้ากับ Computer)
1. ลงโปรแกรม Telnet จาก Android Market
2. ลงโปรแกรม Terminal Emulator จาก Android Market
3. เปิดโปรแกรม Terminal Emulator แล้วพิมพ์ telnetd แล้วกด enter
4. เปิดโปรแกรม Telnet แล้วกด Connect to Server (ค่าปริยายตั้ง loopback มาไว้แล้ว localhost:23)
5. นำ MicroSD Card ที่มี libsgl.so ที่แก้ไขการแสดงผลภาษาไทยแล้ว
เสียบเข้ากับเครื่อง G1
6. ทำการ remount file system จาก read only ให้เป็น read/write ด้วยคำสั่ง
mount -oremount,rw /dev/block/mtdblock3 /system (พิมพ์ในหน้าจอที่ telnet เข้าไป
แล้วกด enter)
7. ทำการเปลี่ยนสิทธ์การเข้าถึงไฟล์ของ /system/lib/libsgl.so ด้วยคำสั่ง
chmod 777 /system/lib/libsgl.so
8. คัดลอด libsgl.so จาก MicroSD ไปไว้ที่ระบบ
cat /sdcard/libsgl.so > /system/lib/libsgl.so
9. สักครู่ เจ้า G1 ก็จะทำการ restart Graphics Service และพร้อมใช้งาน

ป.ล. อ่านทำความเข้าใจก่อนลงมือทำนะครับ ผู้เขียนไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับเครื่อง G1 ของท่าน

Cheers,
S. Pathompol