• บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ได้ออกมาประกาศว่า ตอนนี้ทางบริษัทฯ ได้ถูกโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack) ต่อระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์การ ซึ่งส่งผลมีการถูกเข้าถึงข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ของลูกค้าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ได้รับอนุญาต โดยเบื้องต้นไม่พบข้อมูลบัตรเครดิต การซื้อสินค้า หรือข้อมูลธุรกรรมการเงินใด ๆ หลุดออกมาในเหตุการณ์นี้

โดยภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบอย่างละเอียด พบว่าแฮคเกอร์ได้สามารถเจาะข้อมูลในส่วนของชื่อ ที่อยู่ เพศ หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด และที่อยู่อีเมล ของลูกค้าบางส่วน รวมไปถึงข้อมูลส่วนอื่น ๆ ของบริษัทฯ เอง

อย่างไรก็ดี อย่างที่เกริ่นเอาไว้ข้างต้น ทางเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป ก็ยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการซื้อสินค้า ข้อมูลบัตรเครดิต หรือข้อมูลการเงินใด ๆ ของลูกค้าในเครือหลุดออกมา หรือได้รับการเข้าถึงโดยกลุ่มแฮคเกอร์ดังกล่าวแต่อย่างใด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ลูกค้า ระวังการติดต่อทางโทรศัพท์หรืออีเมลที่มีลักษณะน่าสงสัยเพื่อหวังจะขอข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า หรือผู้ที่แอบอ้างว่าติดต่อมาจากบริษัทฯ เอง ด้วยเหตุนี้ เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จึงขอยืนยันว่า พวกเขาไม่มีนโยบายในการเริ่มต้นติดต่อลูกค้าเพื่อข้อมูลการเงิน หรือข้อมูลที่จะใช้ระบุตัวตนของลูกค้าแต่อย่างใด

ส่วนลูกค้าคนไหนมีข้อสงสัยว่าตนเองได้รับผลกระทบหรือไม่ (หรือว่าได้รับผลกระทบโดยตรง) สามารถติดต่อไปยังช่องทางอีเมลดังนี้ : infosecurity@crg.co.th

ที่มา: ประกาศจากบริษัทฯ เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป