ประกาศครั้งที่ 1 จาก Droidsans ว่าด้วยเรื่องของ Meeting ครั้งที่ 2… ดูกันเดี๋ยวนี้!!!

on air 4th of July 2010