fbpx
News

Google เปิดตัว Project Bloks นำโปรแกรมมิ่งสู่ฮาร์ดแวร์ เปิดโลกทรรศน์การโค้ดแบบใหม่สำหรับเด็กๆ

บริษัทไอทีชั้นนำหลายๆ ที่ได้พยายามสนับสนุนให้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมมิ่งสำหรับเด็กๆ เพื่อให้เด็กมีความสนใจในสายงานด้านนี้มากขึ้น เพื่อที่จะเพิ่มบุคลากรในงานด้านไอทีในอนาคต กูเกิลเองก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่ผลักดันการเรียนรู้เช่นกัน และเมื่อวานนี้ทางกูเกิลก็ได้เปิดตัว Project Bloks ที่ทำให้โปรแกรมมิ่งกลายเป็นเรื่องที่จับต้องได้

บริษัทไอทีชั้นนำหลายๆ ที่ได้พยายามสนับสนุนให้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมมิ่งสำหรับเด็กๆ เพื่อให้เด็กมีความสนใจในสายงานด้านนี้มากขึ้น เพื่อที่จะเพิ่มบุคลากรในงานด้านไอทีในอนาคต กูเกิลเองก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่ผลักดันการเรียนรู้เช่นกัน และเมื่อวานนี้ทางกูเกิลก็ได้เปิดตัว Project Bloks ที่ทำให้โปรแกรมมิ่งกลายเป็นเรื่องที่จับต้องได้

 

Project Bloks เป็นการพัฒนาฮาร์ดแวร์ขึ้นมาให้เป็นบล็อกต่อพ่วงกันได้ โดนจะมีองค์ประกอบอยู่ด้วยกัน 3 ส่วนคือ Brain Board, Base Board และ Puck โดยตัว Puck จะเป็นเหมือนคำสั่งทางการเขียนโปรแกรม เช่น กำหนดทิศทาง , ทำปุ่มเปิด-ปิด หรือการทำเป็นที่หมุนปรับค่า ตัว Puck นั้นจะประกอบเข้ากับ Base Board และแต่ละชิ้นของ Base Board จะเชื่อมต่อกันได้ด้วยขั้วโลหะ และเมื่อนำ Base Board มาเชื่อมกับ Brain Board ที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณติดต่อกับอุปกรณ์อื่น ก็จะสามารถสั่งการให้อุปกรณ์นั้นๆ ทำงานตามคำสั่งที่ประกอบจาก Base Board ได้นั่นเอง

 

Project Bloks นั้นจะเป็นโครงการเปิด เป็น Open-Hardware (ความหมายเดียวกับ Open Source ในทาง ซอฟต์แวร์) คือเปิดให้ผู้ผลิตรายอื่นนำไปปรับแต่ง ออกแบบใหม่ และผลิตในรูปแบบของตนเองได้ (คล้ายๆ กับ Carboard) ซึ่งทางกูเกิลคาดหวังที่จะเห็นผู้ผลิตรายอื่นนำไปพัฒนาในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เป็นทางเลือกในหลายกๆ ด้านสำหรับเด็กและผู้สนใจนำไปใช้เป็นสื่อการสอน

 

โครงการนี้ยังอยู่ในระหว่างการทดสอบ ซึ่งกูเกิลยังคงหาผู้เข้าร่วมทดสอบเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นผู้สอน นักพัฒนา ผู้ปกครอง รวมไปถึงนักวิจัยจากทั่วโลกเพื่อช่วยกันพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยผู้สนใจเข้าร่วมสามารถไปลงชื่อได้ ลิงก์ทางนี้ เลยครับ

 

ที่มา: Android Central, Google

1 Comment

  1. ps000000

    ps000000 Post on June 29, 2016 at 1:24 am

    #954359

    เข้าท่า

Leave a Reply

To Top