Green Power FREE battery saver ช่วยประหยัด / ใช้งานแบตฯ อย่างคุ้มค่า

600x292

หลังจากใช้งาน app ตัวนี้ มาระยะเวลาหนึ่ง ทำให้รู้สึกว่า app มันเล็ก และง่ายต่อการใช้งาน หากคุณเป็นคนที่เริ่มต้นใช้งาน และอยากหา app ที่ช่วยประหยัดแบตฯ หรือทำให้เครื่องของคุณใช้งานได้นานขึ้น ก็อยากจะแนะนำ app นี้อีกตัว ถัดจาก JuiceDefender

==
(ประสบการณ์) หลังจากใช้งาน JuiceDefender มาได้ระยะเวลานานพอดูครับ ก็เลยเจออีกตัว ที่ชื่อ Green Power นี้ … ก็เลยอยากลอง ซึ่งในตอนแรก ก็ไม่ได้เอะใจอะไร เพราะดันติดตั้ง 2 apps ในเครื่อง ทำให้ งงว่า

– “ทำไมหน้าจอดับ แล้ว WiFi มันปิด?”
– “เมื่อกดปุ่ม Power หน้าจอกลับมา แล้ว WiFi มันเชื่อมต่อเลย?”

อาการงง ที่ว่า มันเกิดขึ้น โดยแค่การติดตั้ง แต่ยังไม่ได้ไปปรับลูกเล่นอะไรมากครับ ซึ่งภายหลังก็ตัดสินใจถอน JuiceDefender ออก เพื่อการทำคู่มือการใช้ Green Power ตัวนี้

หมายเหตุ : แนะนำว่า … ให้ถอน JuiceDefender ออกครับ และติดตั้ง Green Power เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนของระบบและการทำงานของ app ทั้ง 2 ตัว
==

หากคุณเป็นคนที่ไม่อยากปวดหัวกับ JuiceDefender และ BatteryFU ให้ลองมาใช้ Green Power ซึ่งเหมาะกับผู้ใช้งานทั่วไป และมีการทำงานโดยอัติโนมัติ (หลังจากการปรับค่าต่างๆ เรียบร้อย) การจัดการเรื่องของ WiFi และ Mobile data อย่างชาญฉลาด : ปิดเมื่อคุณไม่ต้องการ และเปิดเมื่อจำเป็น หรือเมื่อมีการใช้ apps (เช่น การเปิดดูเมล) ค่อนข้างคล้าย JuiceDefender และ BatteryFU แต่ง่ายกว่า และเร็วกว่า!

คุณสมบัติ มีดังต่อไปนี้ :
– สนับสนุนการใช้งานในมือถือทั่วไป (รวม CDMA) และผู้ให้บริการต่างๆ
– จัดการปิด wireless (WiFi และ/หรือ mobile data) เพื่อประหยัดพลังงาน
– ปรับตั้งค่าและช่วงเวลาได้อย่างเต็มที่
– ปรับ Wireless ให้ ON (เปิด) เพื่อปรับปรุงข้อมูลแบบ push (เช่น เมล การพยากรณ์สภาพอากาศ…)
– ปรับ Wireless ให้ ON (เปิด) เมื่อหน้าจอเปิด หรือถูกปลดล๊อค
– ปรับ Wireless ให้ ON (เปิด) เมื่อมีการชาร์ต (แบบเปิดเครื่องไว้)
– ตรวจเช็คการรับ-ส่งข้อมูลก่อนการปิดการเชื่อมต่อ เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับ apps อื่นๆ
– เป็น app ขนาดเล็กมาก
– มีหน้าจอในการแสดงรายละเอียดที่ง่าย

การติดตั้ง App

1. ให้คลิกที่ ‘Market
2. กดที่รูปแว่นขยาย เพื่อค้นหา
3. พิมพ์ ‘Green Power‘ ลงไป แล้วกด ‘enter’ หรือ ‘Go’
4. จะพบตัวโปรแกรมที่ค้นมามาให้ แล้วเลือก app ‘Green Power FREE battery saver

การเปิดใช้ App

เมื่อเปิด app ขึ้นมาใช้งาน จะพบว่า มีรายละเอียดที่ app แสดงดังนี้

Status
… รายละเอียดที่ app แสดง … (ขึ้นอยู่กับการปรับใช้งาน)
Notifications
… รายละเอียดที่ app แสดง … (ขึ้นอยู่กับการปรับใช้งาน)
Settings
… รายละเอียดที่ app แสดง … (ขึ้นอยู่กับการปรับใช้งาน)
Day mode
… รายละเอียดที่ app แสดง … (ขึ้นอยู่กับการปรับใช้งาน)
Night mode
หมายเหตุ : คุณสมบัตินี้ มีใน Premium version

การปรับแต่งค่า Setting ใน App : หากต้องการปรับแต่งค่า ให้กดที่ปุ่ม ‘menu’ แล้วเลือก ‘Settings’

1. Wifi settings
1.1 Manage Wifi : WiFi ควรจะถูกเปิด/ปิด (ON/OFF) ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้
1.2 Adavnced Wifi settings : สำหรับผู้ใช้ขั้นสูงเท่านั้น ส่วนผู้ใช้งานทั่วไป ค่าเริ่มต้นต่างๆ ถือว่าใช้งานได้ดีอยู่แล้ว
1.2.1 Enforce Wifi : ให้ Green Power จัดการเปิด/ปิด WiFi และป้องกันการเปิด/ปิด WiFi แบบ manual
1.2.2 Wifi timeout : ปิด WiFi ชั่วคราว หากไม่สามารถเชื่อมต่อในระยะเวลาที่กำหนด
1.2.3 Timeout duration : กำหนดช่วงเวลา ในการปิด WiFi เมื่อเชื่อมต่อไม่ได้
ตั้งแต่ 5s (วินาที) 10s (วินาที) 20s วินาที) และ 30s (วินาที)
1.2.4 Low signal check : ปิด WiFi ชั่วคราว หากช่วงเวลานั้น สัญญาณต่ำมาก
1.2.5 Wifi signal threshold : ปิด WiFi เมื่อสัญญาณ WiFi อยู่ในระดับต่ำ
ตั้งแต่ 20% 40% และ 60%
1.2.6 Override wifi sleep policy : เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจขึ้นกับระบบการทำงานระหว่าง App และ Setting ในระบบ Android เอง ควรให้ Green Power จัดการ

2. Mobile Network settings
2.1 Manage Mobile Network : Mobile Network (3G/EDGE/GPRS) ควรจะถูกเปิด/ปิด (ON/OFF) ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้
2.2 Global wireless settings : เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสมบัตินี้จะทำงานได้ ต้องเช็คว่า Mobile Network (ใน setting ของเครื่อง) นั้นได้ถูกเลือกใช้

3. Common wireless settings
3.1 Screen OFF wireless delay : ต้องการให้มีค่า delay เพื่อปิดการเชื่อมต่อ WiFi (เมื่อหน้าจอปิดลง)
ตั้งแต่ 5s (วินาที) 10s (วินาที) 20s (วินาที) 1min (นาที) 5min (นาที) และ 10min (นาที)
3.2 Check data traffic : ปิด WiFi เมื่อมีค่า data traffic ‘การจราจรของข้อมูล’ ต่ำ
3.3 Datat traffic threshold : กำหนดค่า data traffic เพื่อให้ Green Power ทำการปิด WiFi หากจำเป็น
ตั้งแต่ 100 Bytes/s 1 kB/s 10 kB/s และ 100 kB/s
3.4 Keep during phone call : ให้ WiFi On ระหว่างการใช้งานโทรศัพท์, หรือปิด WiFi

4. Day mode settings : ค่าต่างๆ ที่มีการปรับใช้งานในช่วงกลางวัน หรือทั้งวัน หากโหมดกลางคืนนั้นถูกปิด (ไม่ให้ใช้งาน)
4.1 Wireless ON duration : ระยะเวลาที่ให้ (WiFi และ/หรือ Mobile Network : 3G/EDGE/GPRS) เปิด ก่อนที่จะปิดอีกครั้ง
ตั้งแต่ 1 min (นาที) 2 min (นาที) 5 min (นาที) และ10 min (นาที)
4.2 Wireless OFF duration : ระยะเวลาที่ให้ (WiFi และ/หรือ Mobile Network : 3G/EDGE/GPRS) ปิด ก่อนที่จะเปิดอีกครั้ง
ตั้งแต่ 10 min (นาที) 15 min (นาที) 30 min (นาที) 1 h (ชั่วโมง) 2 h (ชั่วโมง) และ 4 h (ชั่วโมง)
4.3 Toggle if screen ON : ปรับให้ Wireless เปิด เมื่อหน้าจอเปิด
4.4 Toggle if screen unlocked : ปรับให้ Wireless เปิด เมื่อหน้าจอถูกปลดล๊อค (แทนหน้าจอเปิด)
4.5 Toggle if power ON : ปรับให้ Wireless เปิด เมื่ออุปกรณ์ต่อกับที่ชาร์ต

5. Night mode settings
5.1 Enable night mode : คุณสมบัตินี้ มีใน Premium version
5.2 Night mode settings : คุณสมบัตินี้ มีใน Premium version

6. Other settings
6.1 Startup at boot : ให้ Green Power เริ่มทำงานตั้งแต่ตอนบูตเครื่อง
6.2 Notifications settings : กำหนดให้แสดงตัวแจ้งเตือนต่างๆ
6.2.1 Notification : แสดงการแจ้งเตือนด้วย ใบไม้สีเขียว หรือสีส้ม ในแถบแจ้งเตือน
6.2.2 Wifi notification : แสดงการแจ้งเตือนด้วย ใบไม้สีส้ม หาก WiFi ไม่ได้ถูกจัดการ
6.2.3 Mobile Network notification :
แสดงการแจ้งเตือนด้วยใบไม้สีส้ม หาก Mobiel Network (3G/EDGE/GPRS) ไม่ได้ถูกจัดการ
6.2.4 Advanced Settings : การปรับแต่งค่าเพิ่มเติม
Screen unlock warning : …

=====

Pics Ref Thanks : https://market.android.com/details?id=org.gpo.greenpower

Device ที่ใช้ในการ review : Samsung Galaxy Tab 7″
=====

1. การใช้งาน JuiceDefender : https://droidsans.com/node/16053
2. การใช้งาน Green Power FREE battery saver : https://droidsans.com/node/16451
3. การใช้งาน Autorun Manager : https://droidsans.com/node/16446
4. การใช้งาน Battery by Dr to save Battery : https://droidsans.com/node/21059
5. การใช้งาน Samba Filesharing : https://droidsans.com/node/21455