คริปโตฯ (Crypto) กลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่ปีมานี้ หลายคนมองว่าเป็นสิ่งหลอกลวงบ้าง เหมือนแชร์ลูกโซ่บ้าง ไม่มั่นคงบ้าง แต่จากการสำรวจข้อมูลที่มีการเปิดเผยออกมาล่าสุดพบว่า นักลงทุนชาวเอเชียกว่าครึ่งมีเหรียญคริปโตฯ อยู่ในพอร์ต

จากข้อมูลของ Accenture บอกว่า นักลงทุนชาวเอเชียกว่า 52% มีสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึงเหรียญคริปโตฯ อยู่โดยเฉลี่ย 7% ของพอร์ทการลงทุน หรือนับเป็นอันดับที่ 5 ของพอร์ท มากกว่าสกุลเงินต่างประเทศ หรือในบางกรณีก็มีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากันกับจำนวนเงินที่ลงทุนในกองทุนป้องกันความเสี่ยงเลยด้วย

โดยข้อมูลที่สำรวจมาจากนักลงทุนกว่า 3,200 ราย ซึ่งมีทั้งชาวจีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ที่มีความสามารถจะลงทุนได้ระหว่าง 1 แสนดอลล่าร์ไปจนถึง 1 ล้านดอลล่าร์ และพบว่าชาวไทยและอินโดนีเซียมีสินทรัพย์ดิจิทัลมากที่สุดเมื่อเทียบกับชาติอื่น ๆ

คาดว่าในปีนี้นักลงทุนชาวเอเชียทั้งหลายจะสนใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นได้ถึง 73% ภายในสิ้นปี 2022 นี้เลยทีเดียว

 

ที่มา : cointelegraph