บทความนี้สำหรับคนที่ลงแล้ว แต่มีปัญหาครับ ส่วนใครที่ยังลงไม่เป็น ผมจะมีแบบละเอียดมาให้อีกครั้ง แต่ต้องรอหน่อย ขั้นตอนการเก็บภาพผมทำไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือแต่ขั้นตอนการเขียนบรรยายเท่านั้นครับ

การติดตั้ง Android SDK และใช้ Eclipse ใน Windows ในที่นี้ผมจะไม่เขียนอะไรมาก
แต่จะเป็นการเล่าปัญหาที่ผมเจอ และวิธีการที่ผมใช้แก้ปัญหา มาเขียนให้อ่านกันครับ

ปัญหาแรกที่ผมเจอ คือ Android SDK หา Java Runtime Environment ไม่เจอครับ หน้าตาแบบนี้

นั้นเป็นเพราะผมใช้ Windows 7 64bit ทำให้ เวลาที่ Android SDK หา Java Runtime Environment จะเข้าไปที่ Program Files (x86) ซื้งเป็น Folder ที่ลงโปรแกรม 32bit บน Windows 64bit เพราะตัว Windows จะแยก Folder ไว้ให้ต่างหาก และผมก็ยังไปลง Java Development Kit ที่เป็น 64bit อีก
เวลาที่ลงโปรแกรม 64bit ตัว Windows ก็จะเอาลงไปที่ Program Files ปกติ ทำให้หากันไม่เจอนั้นเอง

วิธีแก้ปัญหาครับ

เพิ่ม Environment Variable ให้กับ Windows ครับ

คลิกขวาที่ Computer -> Properties จากนั้นไปที่ Advance system setting
กดปุ่ม Environment Variables… หา Variable ชื่อ Path ในแถบด้านล่างที่เป็น System variables
เลือก Path จากนั้นกดปุ่ม Edit… ให้เพิ่มข้อมลูเข้าไปต่อจากข้อมูลเดิมโดยเติ่ม ; (Semi-Colon)
ก่อนการเพิ่มข้อมูลลงไป

Variable name := Path

Variable value := ;C:Program FilesJavaJDK1.6.0_21bin

เสร็จแล้วกดปุ่ม OK ครับ

ปัญหาที่สองที่ผมเจอ คือ Android SDK and AVD Manager หา Emulator ที่เราสร้างขึ้นไม่เจอ

นั้นเป็นเพราะผมย้าย Folder ที่เก็บงานต่างๆ ไว้ Drive อื่น ทำให้ Folder ชื่อ .android ถูกเปลี่ยนที่
ซึ่งปกติ .android นี้จะอยู่ที่ C:Users{User Name} เช่น C:UsersJumbo.android ครับ
แต่ตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่ F:.android ทำให้มันไม่รู้ว่า Emulator ที่เราสร้างขึ้นนั้นเก็บ Drive F: แล้ว

วิธีแก้ปัญหามี 2 วิธีครับ

1. เพิ่ม Environment Variable ให้กับ Windows ครับ

คลิกขวาที่ Computer -> Properties จากนั้นไปที่ Advance system setting
กดปุ่ม Environment Variables… ให้เรากดปุ่ม New… แถบด้านล่างที่เป็น System variables

Variable name := ANDROID_SDK_HOME

Variable value := f:

เสร็จแล้วกดปุ่ม OK ครับ

2. สร้าง Symbol Link ให้ไปหา ตำแหน่งของ .android ครับ

เข้าไปที่ Run -> cmd กด Enter เพื่อเปิด Command Line ของ Windows ขึ้นมาครับ
ตอนนี้ผมอยู่ที่ C:UsersJumbo> จากนั้นพิมพ์ mklink /j .android f:.android แล้วกด Enter
เสร็จแล้วจะเห็นคำว่า Junction created for .android <==> f:.android ขึ้นมาถัดจากที่เราพิพม์

เท่านี้ก็ใช้ได้แล้วครับ

ใครที่ไม่รู้ว่า Folder ชื่อ .android ของตัวเองเก็บไว้ที่ไหน ให้สักเกตุตอนเปิด Android SDK ครับ

List of existing Android Virtual Devices located at F:.androidavd [ด้านขวาถัดจาก Virtual Devices]

ขอบคุณสำหรับแหล่งข้อมูลครับ

[สำหรับ Android SDK ที่หา Java ไม่เจอ]
http://www.apatarforge.org/forums/viewtopic.php?p=3359

[สำหรับ Android SDK ที่หา Emulator Device ไม่เจอ]
http://peterleong.blogspot.com/2010/07/android-sdk-with-emulator-error-unknown.html

[สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ Symbolic Link]
http://en.wikipedia.org/wiki/Symbolic_link
http://en.wikipedia.org/wiki/NTFS_symbolic_link