fbpx
News

Instagram ออกอัพเดทใหม่ เพิ่ม Photos of You ให้ tag เพื่อนๆ ในภาพ

แอพแชร์ภาพยอดนิยมอย่าง Instagram เมื่อวานนี้ได้ออกอัพเดทเป้นเวอร์ชั่น 3.5 โดยมีลูกเล่นใหม่ “Photos of You” ให้เพื่อนได้สนุกกับการ tag ภาพว่าใครเป็นใคร ภาพนี้มีใครบ้างเช่นเดียวกับ facebook นั่นเองวิธีการ tag เพื่อนบน Instagram ก็ง่ายๆ ไม่ได้ต่างอะไรจาก facebook ครับ แค่แตะๆ ใส่ชื่อ จากนั้นเราก็สามารถลาก tag ไปตรงไหนของภาพก็ได้ แถมยัง tag ได้หลายๆ คนอีกด้วยนอกจาก Photos of You แล้ว ก็มีการปรับคุณภาพของภาพที่อัพโหลดจาก android ICS ขึ้นไป สามารถเลือกเปิด Grid เพื่อช่วยในการถ่ายภาพได้ และสามารถย่อขยายรวมถึงภาพได้แล้วด้วยเริ่มเห็นแววว่าต่อไปชื่อของเราอาจจะโดน tag กับภาพของ สมุนไพรอกฟูรูฟิต ทำงานผ่านเน็ทรายได้ดี เป็นแน่ > <source  : androidpolice

แอพแชร์ภาพยอดนิยมอย่าง Instagram เมื่อวานนี้ได้ออกอัพเดทเป้นเวอร์ชั่น 3.5 โดยมีลูกเล่นใหม่ “Photos of You” ให้เพื่อนได้สนุกกับการ tag ภาพว่าใครเป็นใคร ภาพนี้มีใครบ้างเช่นเดียวกับ facebook นั่นเอง

วิธีการ tag เพื่อนบน Instagram ก็ง่ายๆ ไม่ได้ต่างอะไรจาก facebook ครับ แค่แตะๆ ใส่ชื่อ จากนั้นเราก็สามารถลาก tag ไปตรงไหนของภาพก็ได้ แถมยัง tag ได้หลายๆ คนอีกด้วย

นอกจาก Photos of You แล้ว ก็มีการปรับคุณภาพของภาพที่อัพโหลดจาก android ICS ขึ้นไป สามารถเลือกเปิด Grid เพื่อช่วยในการถ่ายภาพได้ และสามารถย่อขยายรวมถึงภาพได้แล้วด้วย

เริ่มเห็นแววว่าต่อไปชื่อของเราอาจจะโดน tag กับภาพของ สมุนไพรอกฟูรูฟิต ทำงานผ่านเน็ทรายได้ดี เป็นแน่ > <

source  : androidpolice

10 Comments

 1. Avatar

  few_kub Post on May 3, 2013 at 3:11 pm

  #689833

  เก๋ดีเลยยย55

 2. tong55

  tong55 Post on May 3, 2013 at 3:28 pm

  #689839

  มีแววจะเป็นแบบนั้นแน่ๆ พวกจะมาแท็กทำงาน ขายของ

 3. Avatar

  por311 Post on May 3, 2013 at 3:30 pm

  #689840

  ย่อภาพ ขยายภาพยังไงคร้าบบบบ ลองแล้วยังครอบได้แค่ จตุรัสเหมือนเดิมเลย
  ของ iOS สมมุติถ่ายภาพตึกแนวตั้งสูงๆ มา ก็ย่อให้พอดีจตุรัสโดยเพิ่มขอบข้างๆมาได้ android ทำไม่ได้

  ย่อ ขยายของคุณ octopatr หมายถึงแบบนี้รึป่าวอ่ะครับ

 4. Avatar

  Mr WRong Post on May 3, 2013 at 3:32 pm

  #689842

  โดนแน่ๆ ทำงานผ่านเน็ท รายได้ดี อกฟูรูฟิต 55555555555555+

 5. Avatar

  boatheng Post on May 3, 2013 at 5:07 pm

  #689901

  แจ่มเลย Instragram เป็นของ Facebook ตอนนี้เลยจับเอาลูกเล่น

  ของ Facebook มาใส่ Instragram อีกหน่อยจะรวมร่างรึเปล่าเนี่ย

 6. Avatar

  qtmgblkm Post on May 3, 2013 at 5:12 pm

  #689903

  All you need is usually a lot of the condiments such as mayonnaise, ketchup, lettuce, pickles, tomato, dairy products, saut? impotence onions or even pieces involving baked bread in addition to mushrooms. All of us may select you away from your accommodation within Sharm El Sheik to the fantastic desert for Sinai, approx thirty minutes get from your motel into the north associated with Sharm El Sheikh, the spot that the Bedouin are living, we visit their particular village the spot that the Bedouin area shall be looking ahead to everyone with the camels When Leptin degrees are low, as a result, the body's are not aware whether it is the perfect time to cease eating. Related to for which you cherished this information along with found it again to remain helpful. Given that copper can simply often be outdone within completely different forms and sizes, you'll find a few beautifully designed water piping kettles around dwelling dcor or even lifestyle establishments. <a href=http://www.rogerviviersales.com/>roger vivier online</a> {You can use|You can utilize|You have available|You should use|Feel free to use} {natural|all-natural|genuine|organic|all natural} {essential|critical|fundamental|important|significant} {oils|fats|petrolum oils|natural oils|essential oils} {for|to get|for the purpose of|with regard to|meant for} {skin|dermis|face|pores and skin|complexion} {such as|just like|along the lines of|for example|which include} avocado {oil|petrol|petroleum|essential oil|engine oil} {to|so that you can|towards|in order to|that will} {massage|restorative massage|caress|therapeutic massage|stroke} {your skin|your sensitive skin|the facial skin|the skin|the actual skin} {or|and also|and / or|or even|or simply} {for a|for your|on a|for any|for that} {treat|cure|heal|deal with|care for} {after a|from|looking for|following a|after the} {bath|tub|your bath|shower|baths}, {or|and also|and / or|or even|or simply} {apply|submit an application|make an application|utilize|fill out an application} {a|your|some|the|a good} facemask {made with|made using|constructed of|created using|created with} yoghurt {for|to get|for the purpose of|with regard to|meant for} 20 {minutes|a matter of minutes|or so minutes|min's|seconds} {to help|to support|for helping|to assist|that will help} {prevent|protect against|stay away from|avoid|avert} {breakouts|outbreaks|acne outbreaks} {and|plus|not to mention|as well as|together with} {balance|steadiness|debt|stability|stabilize} {your skin|your sensitive skin|the facial skin|the skin|the actual skin}. {When a|Whenever a|Each time a|Each|Every time a} {user|person|consumer|buyer|individual} {downloads|downloading|downloads available|for downloading|data} {the|the actual|the particular|typically the|your} limewire {shut down|turn off|power down|close|de-activate} {software|software program|computer software|applications|software package} {from the|in the|from your|out of your|through the} {website|web site|internet site|blog|site} {at|from|with|by|in} bearshare. {Any|Any specific|Just about any|Any kind of|Any sort of} {online|web based|on-line|on the internet|over the internet} {BBQ|BBQ GRILL|BAR-B-QUE|BARBECUE|BARBQ} {retailer|retail merchant|shop|store|keep} {such as|which includes|including|for example|along the lines of} {Amazon|The amazon website|Rain forest|Amazon . {take a look at|examine|evaluate|check out|look into} {my|our|your|my personal|this} {website|site|blog|web site|webpage} {featuring|presenting|highlighting|showcasing|boasting} {many|a lot of|a large number of|numerous|lots of} batman {games|online games|adventures|video games|activities} {for|pertaining to|for the purpose of|with regard to|to get} {kids|little ones|teenagers|children|young people} {as well as|and also|not to mention|in addition to|and} {lot of|wide range of|great number of|large amount of|number of} {online|on-line|over the internet|on the internet|internet} Spiderman {games|online games|adventures|video games|activities} {for|pertaining to|for the purpose of|with regard to|to get} {kids|little ones|teenagers|children|young people} {you can|you'll be able to|you can actually|you are able to|you may} {play|participate in|take up|perform|have fun with} {for free|totally free|100 % free|free of charge|for nothing}. {Battery|Variety|Solar battery|Electric|Electric battery} {industry|market place|trade|community|business} {will|definitely will|might|could|may} {promote|improve|boost|increase|market} {the|typically the|that|any|the actual} {development|expansion|creation|enhancement|improvement} {of|from|in|for|associated with} {automobile|automobiles|truck|automotive|car} {industry|market place|trade|community|business}

  Almond Create — Your Staple to have against your Kitchen Shelf You may also advertise the Almond Butter abdominal crunch if you're engaged. Sense of balance is definitely the vital for a achievements. Are you the owner of a vehicle, pickup or maybe a navy of cars or trucks built strictly regarding private utilize? If so, a standard insurance policy definitely isn't enough available one the defense you absolutely need.

  Reduce the loaf in a few alike meals, lengthwise together with your typical your kitchen's blade. Considering the a variety of types you'll want to buy it's possible to take around every thing that you require for starterst, 2, 10 and up individuals. Add more toppings comprising dollops for caviar. Prevalent Lettuce Versions Present in the neighborhood Develop Department If you happen to slow your own private pinto beans in the coffee machine then this can be even better, but fresh ordered ground beans also are sufficient.

  Consequently of which dreary may just be the most classic coloration that could be universally fairly neutral along with hassle-free to go with. Various delivery staff must develop a Section regarding Autos thank you correspondence combined with designated self-insured number and also termination time. Over time you can find ended up one thing for all, which could vindicate precisely why the actual rostrum is always a wide-spread attractive force within the Lesser sibling Metropolitan areas. Looking for a terrific Movie star suits along with receiving thwart, dont these days since we've got helped bring the new Vienna Oscar Outfits — Cameron Diaz 2010 82nd Oscars A-line Bustier Pass Comb Workout Wide lace top Oscar Evening Suits on your behalf available. <a href=http://www.rogerviviersales.com/>roger vivier online</a> You must never avoid to prepare an outstanding task proclamation in your team as this really the place they should pull ones own willingness not to mention root cause of every thing that they can undertake.

  Reduced androgen hormone or testosterone and even nitric oxide systems may sap sexual interest and even either downfall with grow old and are generally common reasons behind staying power challenges. 1/4-part.. Reduce that cooked chicken halves in to one or two millimeter huge whitening strips. They may generally have a your pets appeal as the primary goal, like everyone else. Therefore you have numerous options, determined by which kind of guacamole that suits you. A dried fruits baskets provides method of informing special someone you are looking at them.

  http://community.kinmen.org.tw/qionglin/modules/newbb/newtopic.php?forum=7%5DH108+Result:+chosen+nicknam++e+"DyncAccut&quot;;+captcha+recognized;+succe++ss;+BB-code+not+working;http://tv.lm.konin.pl/forum/posting.php?mode=newtopic&f=23http://autoweb.nfu.edu.tw/modules/newbb/newtopic.php?forum=2http://xgo.crashproductionz.com/index.php?action=post;topic=212634.0;num_replies=0++http://www.mengjijin.com/viewthread.php?tid=2901&extra=http://www.quangcao.edu.vn/threads/10614-Vorenglade/?p=77178&posted=1http://www.theshiningforce.com/forums/viewtopic.php?f=8&t=37457&p=67574
  http://portalliteracki.pl/modules.php?mop=modload&name=Splatt_Forums&file=newtopic&forum=1
  http://www.buxlife.com/viewtopic.php?f=35&t=859152&p=1029528#p1029528
  http://tv.lm.konin.pl/forum/posting.php?mode=newtopic&f=23http://autoweb.nfu.edu.tw/modules/newbb/newtopic.php?forum=2http://xgo.crashproductionz.com/index.php?action=post;topic=212634.0;num_replies=0http://www.mengjijin.com/viewthread.php?tid=2901&extra=http://www.quangcao.edu.vn/threads/10614-Vorenglade/?p=77178&posted=1http://www.theshiningforce.com/forums/viewtopic.php?f=8&t=37457&p=67574http://blog.apao.idv.tw/RRU/viewtopic.php?f=26&t=44919&sid=32315fb828a4eabb4080ac093e03dd70http://community.kinmen.org.tw/qionglin/modules/newbb/newtopic.php?forum=7%5DH108+Result:+chosen+nickname+%22DyncAccut%22;+captcha+rec
  http://www.crackforums.net/showthread.php?tid=1306&pid=173384#pid173384

 7. Avatar

  qtmgblkm Post on May 3, 2013 at 5:13 pm

  #689904

  All you need is usually a lot of the condiments such as mayonnaise, ketchup, lettuce, pickles, tomato, dairy products, saut? impotence onions or even pieces involving baked bread in addition to mushrooms. All of us may select you away from your accommodation within Sharm El Sheik to the fantastic desert for Sinai, approx thirty minutes get from your motel into the north associated with Sharm El Sheikh, the spot that the Bedouin are living, we visit their particular village the spot that the Bedouin area shall be looking ahead to everyone with the camels When Leptin degrees are low, as a result, the body's are not aware whether it is the perfect time to cease eating. Related to for which you cherished this information along with found it again to remain helpful. Given that copper can simply often be outdone within completely different forms and sizes, you'll find a few beautifully designed water piping kettles around dwelling dcor or even lifestyle establishments. <a href=http://www.rogerviviersales.com/>roger vivier online</a> {You can use|You can utilize|You have available|You should use|Feel free to use} {natural|all-natural|genuine|organic|all natural} {essential|critical|fundamental|important|significant} {oils|fats|petrolum oils|natural oils|essential oils} {for|to get|for the purpose of|with regard to|meant for} {skin|dermis|face|pores and skin|complexion} {such as|just like|along the lines of|for example|which include} avocado {oil|petrol|petroleum|essential oil|engine oil} {to|so that you can|towards|in order to|that will} {massage|restorative massage|caress|therapeutic massage|stroke} {your skin|your sensitive skin|the facial skin|the skin|the actual skin} {or|and also|and / or|or even|or simply} {for a|for your|on a|for any|for that} {treat|cure|heal|deal with|care for} {after a|from|looking for|following a|after the} {bath|tub|your bath|shower|baths}, {or|and also|and / or|or even|or simply} {apply|submit an application|make an application|utilize|fill out an application} {a|your|some|the|a good} facemask {made with|made using|constructed of|created using|created with} yoghurt {for|to get|for the purpose of|with regard to|meant for} 20 {minutes|a matter of minutes|or so minutes|min's|seconds} {to help|to support|for helping|to assist|that will help} {prevent|protect against|stay away from|avoid|avert} {breakouts|outbreaks|acne outbreaks} {and|plus|not to mention|as well as|together with} {balance|steadiness|debt|stability|stabilize} {your skin|your sensitive skin|the facial skin|the skin|the actual skin}. {When a|Whenever a|Each time a|Each|Every time a} {user|person|consumer|buyer|individual} {downloads|downloading|downloads available|for downloading|data} {the|the actual|the particular|typically the|your} limewire {shut down|turn off|power down|close|de-activate} {software|software program|computer software|applications|software package} {from the|in the|from your|out of your|through the} {website|web site|internet site|blog|site} {at|from|with|by|in} bearshare. {Any|Any specific|Just about any|Any kind of|Any sort of} {online|web based|on-line|on the internet|over the internet} {BBQ|BBQ GRILL|BAR-B-QUE|BARBECUE|BARBQ} {retailer|retail merchant|shop|store|keep} {such as|which includes|including|for example|along the lines of} {Amazon|The amazon website|Rain forest|Amazon . {take a look at|examine|evaluate|check out|look into} {my|our|your|my personal|this} {website|site|blog|web site|webpage} {featuring|presenting|highlighting|showcasing|boasting} {many|a lot of|a large number of|numerous|lots of} batman {games|online games|adventures|video games|activities} {for|pertaining to|for the purpose of|with regard to|to get} {kids|little ones|teenagers|children|young people} {as well as|and also|not to mention|in addition to|and} {lot of|wide range of|great number of|large amount of|number of} {online|on-line|over the internet|on the internet|internet} Spiderman {games|online games|adventures|video games|activities} {for|pertaining to|for the purpose of|with regard to|to get} {kids|little ones|teenagers|children|young people} {you can|you'll be able to|you can actually|you are able to|you may} {play|participate in|take up|perform|have fun with} {for free|totally free|100 % free|free of charge|for nothing}. {Battery|Variety|Solar battery|Electric|Electric battery} {industry|market place|trade|community|business} {will|definitely will|might|could|may} {promote|improve|boost|increase|market} {the|typically the|that|any|the actual} {development|expansion|creation|enhancement|improvement} {of|from|in|for|associated with} {automobile|automobiles|truck|automotive|car} {industry|market place|trade|community|business}

  Almond Create — Your Staple to have against your Kitchen Shelf You may also advertise the Almond Butter abdominal crunch if you're engaged. Sense of balance is definitely the vital for a achievements. Are you the owner of a vehicle, pickup or maybe a navy of cars or trucks built strictly regarding private utilize? If so, a standard insurance policy definitely isn't enough available one the defense you absolutely need.

  Reduce the loaf in a few alike meals, lengthwise together with your typical your kitchen's blade. Considering the a variety of types you'll want to buy it's possible to take around every thing that you require for starterst, 2, 10 and up individuals. Add more toppings comprising dollops for caviar. Prevalent Lettuce Versions Present in the neighborhood Develop Department If you happen to slow your own private pinto beans in the coffee machine then this can be even better, but fresh ordered ground beans also are sufficient.

  Consequently of which dreary may just be the most classic coloration that could be universally fairly neutral along with hassle-free to go with. Various delivery staff must develop a Section regarding Autos thank you correspondence combined with designated self-insured number and also termination time. Over time you can find ended up one thing for all, which could vindicate precisely why the actual rostrum is always a wide-spread attractive force within the Lesser sibling Metropolitan areas. Looking for a terrific Movie star suits along with receiving thwart, dont these days since we've got helped bring the new Vienna Oscar Outfits — Cameron Diaz 2010 82nd Oscars A-line Bustier Pass Comb Workout Wide lace top Oscar Evening Suits on your behalf available. <a href=http://www.rogerviviersales.com/>roger vivier online</a> You must never avoid to prepare an outstanding task proclamation in your team as this really the place they should pull ones own willingness not to mention root cause of every thing that they can undertake.

  Reduced androgen hormone or testosterone and even nitric oxide systems may sap sexual interest and even either downfall with grow old and are generally common reasons behind staying power challenges. 1/4-part.. Reduce that cooked chicken halves in to one or two millimeter huge whitening strips. They may generally have a your pets appeal as the primary goal, like everyone else. Therefore you have numerous options, determined by which kind of guacamole that suits you. A dried fruits baskets provides method of informing special someone you are looking at them.

  http://community.kinmen.org.tw/qionglin/modules/newbb/newtopic.php?forum=7%5DH108+Result:+chosen+nicknam++e+"DyncAccut&quot;;+captcha+recognized;+succe++ss;+BB-code+not+working;http://tv.lm.konin.pl/forum/posting.php?mode=newtopic&f=23http://autoweb.nfu.edu.tw/modules/newbb/newtopic.php?forum=2http://xgo.crashproductionz.com/index.php?action=post;topic=212634.0;num_replies=0++http://www.mengjijin.com/viewthread.php?tid=2901&extra=http://www.quangcao.edu.vn/threads/10614-Vorenglade/?p=77178&posted=1http://www.theshiningforce.com/forums/viewtopic.php?f=8&t=37457&p=67574
  http://portalliteracki.pl/modules.php?mop=modload&name=Splatt_Forums&file=newtopic&forum=1
  http://www.buxlife.com/viewtopic.php?f=35&t=859152&p=1029528#p1029528
  http://tv.lm.konin.pl/forum/posting.php?mode=newtopic&f=23http://autoweb.nfu.edu.tw/modules/newbb/newtopic.php?forum=2http://xgo.crashproductionz.com/index.php?action=post;topic=212634.0;num_replies=0http://www.mengjijin.com/viewthread.php?tid=2901&extra=http://www.quangcao.edu.vn/threads/10614-Vorenglade/?p=77178&posted=1http://www.theshiningforce.com/forums/viewtopic.php?f=8&t=37457&p=67574http://blog.apao.idv.tw/RRU/viewtopic.php?f=26&t=44919&sid=32315fb828a4eabb4080ac093e03dd70http://community.kinmen.org.tw/qionglin/modules/newbb/newtopic.php?forum=7%5DH108+Result:+chosen+nickname+%22DyncAccut%22;+captcha+rec
  http://www.crackforums.net/showthread.php?tid=1306&pid=173384#pid173384

 8. Avatar

  juntho Post on May 3, 2013 at 11:23 pm

  #690114

  ^
  ^

  ไม่ทันไรมี spam มาแวะเวียนกระทู้นี้ซะแล้ว

  • EarThPanot

   EarThPanot Post on May 4, 2013 at 12:08 am

   #690132

   555555

  • tulakarn

   tulakarn Post on May 7, 2013 at 10:55 pm

   #692741

   เค้าขาย อกฟูรูฟิตเหรอ 55555

Leave a Reply

To Top