เว็บ Boy Genius Report (อีกแล้ว) เพิ่งทำการอัพโหลดวีดีโอการบู้ทเครื่อง MOTODROID ขึ้นมา

สิ่งที่ได้จากวีดีโอนี้นอกจากความสวยงามแล้วเรายังรู้อีกว่าบู้ทเร็วมากทีเดียว (ถ้าเค้าไม่ได้ตัดต่อวีดีโอนะ)

Source: BGR