เว็บ ai.rs ทำการเผยแพร่วีดีโอการใช้งาน Samsung i5700 Galaxy Lite หรือโค้ดเนม Spica ลองไปดูกันเองเลยละกันว่าเป็นยังไงบ้าง 😀

Source: ai.rs