fbpx
News

Ericsson เตรียมไล่พนักงานออก 6,500 คนเพื่อกู้วิกฤติบริษัท

[img]/sites/default/files/ericsson-logo-sm.jpg[/img]

จากที่เคยได้รายงานมาก่อนหน้านี้ว่า Sony Ericsson เกิดวิกฤติขาดทุนยับ แน่นอนว่าผลที่ตามมาคือ Ericsson ก็เลยได้รายได้ลดลงด้วยจากปีที่แล้ว 3.89 พันล้านครอนอเหลือเพียง 314 ล้านครอนอหรือประมาณ 43.4 ล้านดอลล่าสหรัฐ

ผลที่ตามมาอีกคือ Ericsson เตรียม Lay Off พนักงานออกจำนวนถึง 6,500 คนจากเดิมที่มีคนคาดไว้ว่าจะไล่ออก 5,000 คนเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อกู้สถานการณ์บริษัทให้กลับมาได้อีกครั้งหนึ่ง

ข่าวที่ออกมานี้ก็คงทำให้พนักงาน Ericsson หนาวไปตามๆกัน…

Source: Bloomberg via mocoNews via Engadget

จากที่เคยได้รายงานมาก่อนหน้านี้ว่า Sony Ericsson เกิดวิกฤติขาดทุนยับ แน่นอนว่าผลที่ตามมาคือ Ericsson ก็เลยได้รายได้ลดลงด้วยจากปีที่แล้ว 3.89 พันล้านครอนอเหลือเพียง 314 ล้านครอนอหรือประมาณ 43.4 ล้านดอลล่าสหรัฐ

ผลที่ตามมาอีกคือ Ericsson เตรียม Lay Off พนักงานออกจำนวนถึง 6,500 คนจากเดิมที่มีคนคาดไว้ว่าจะไล่ออก 5,000 คนเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อกู้สถานการณ์บริษัทให้กลับมาได้อีกครั้งหนึ่ง

ข่าวที่ออกมานี้ก็คงทำให้พนักงาน Ericsson หนาวไปตามๆกัน…

Source: Bloomberg via mocoNews via Engadget

Leave a Reply

To Top