เคยไหมครับเวลาคิดอะไรแล้ว คิดอยู่อย่างนั้นจบไม่ลงซะที หรือคิดอะไรออกแต่จะอธิบายให้คนอื่นรู้ทั้งหมดได้อย่างไร ต้องลองมาใช้โปรแกรม Thinking Space ดูครับ เป็นโปรแกรมที่ผมใช้บ่อยที่สุดอยู่ตอนนี้ จริงๆ มันก็คือโปรแกรมเขียน MindMap ในเวอร์ชันแอนดรอยด์นั่นเอง หากใครไม่รู้จักว่า mind map คืออะไรลองอ่านดูข้างในได้ครับ

ดูจากรูปแล้วไม่ต้องตกใจว่ามันคือสูตรเคมีหรืออะไร สิ่งที่จะเขียนออกมาก็คือสิ่งที่อยู่ในหัวที่กำลังคิดอยู่นั่นเอง แค่เขียนออกมาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น จับต้องได้

Thinking Space และ android phone (smart phone) ถือว่าเป็นสิ่งที่เข้าคู่กันดีอีกคู่หนึ่ง เพราะเวลาคิดอะไรออกก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจดลงไปได้เลย เหมือนกับการ short note แต่ short note อย่างมีระบบมีระเบียบนั่นเอง

การเขียน mind map ไม่ได้ตายตัวว่าจะต้องเกี่ยวกับเรื่องอะไร ทุกอย่างที่คิดอยู่ในหัว ที่เห็น หรือที่ได้ฟัง สามารถเขียนออกมาได้หมด

รู้จัก Mind Map (ที่มา: http://www.arnut.com/mindmap/)

Mind Map หรือ Mind-Map แปลตรงตัวว่าแผนที่ความคิด เป็นทฤษฎีในการนำเอาสมองมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ ทฤษฎีนี้คิดขึ้นโดยโทนี บูซาน (Tony Buzan) นักจิตวิทยาชาวอังกฤษ ในปัจจุบันทฤษฎีของโทนี บูซาน ได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะการนำมาช่วยในการเขียนแผนที่ความคิด การเขียนแผนที่ความคิดในอดีตจะเน้นเขียนลงบนกระดาษว่างๆ จากจุดศูนย์กลาง กระจายเป็นรูปดาวคล้ายๆ การแตกกิ่งก้านของต้นไม้ (การแตกของเส้นเซลสมอง) ปัจจุบันมีทางลัดในการสร้างแผนที่ความคิดโดยการใช้ทูลหรือซอฟต์แวร์ช่วย (มีให้เลือกใช้งานหลายตัวทั้ง Commercial และ Open Source) ข้อดีของการใช้ซอฟต์แวร์คือสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้อย่างอิสระ มีตัวอย่างแผนที่ความคิดให้เลือกใช้งานมากมาย

Mind Map เป็นแผนผัง (Diagram) ใช้เพื่อแสดงคำหรือแนวความคิดของมนุษย์ที่แผ่ออกออกจากศูนย์กลาง ใช้การสื่อความหมายด้วยข้อความและรูปภาพคล้ายๆ การแตกกิ่งก้านของต้นไม้. Mind Map ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นจุดกำเนิด หรือจุดเริ่มต้นในการทำงานต่างๆ, การจินตนาการ

สร้างจากสิ่งที่เป็นนามธรรมสู่รูปธรรม

 • ช่วยในการเรียนรู้ต่างๆ ของมนุษย์
 • ใช้แก้ปัญหาปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
 • ใช้ในการทำการตัดสินใจกรณีมีทางเลือกหลายๆ ทาง

ผู้ใช้สามารถนำโปรแกรมไปสร้างสรรค์งานได้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น

 • ใช้สร้างแผนที่ความคิด (Mind Map)
 • ใช้วิเคราะห์กลยุทธ์บริษัท (Strategic thinking, SWOT Analysis)
 • ใช้สรุปรายงานการประชุม (Meeting minutes)
 • ใช้ระดมความคิดเห็น (Brain storming )
 • ใช้ประกอบการเรียนการสอน (Teaching)
 • ใช้วางแผนโครงการ (Project planning)
 • ใช้กำหนดกลยุทธิ์การตลาด (Marketing Plans)
 • ใช้นำเสนอผลงานแทนโปรแกรม PowerPoint (Presentation)
 • ใช้ในการอบรมและบรรยายที่ต่างๆ (Training)
 • ใช้วางแนวการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)
 • ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ความรู้ แนวคิด (capture tacit knowledge )
 • ใช้สรุปแนวคิดเชิงประดิษฐ์และการคิดวิกฤต(คิดก่อนล่วงหน้า) (creative and critical thinking)
 • ใช้สร้างผังงานต่างๆ เช่น ผังองค์กร ผังก้างปลา
 • ฯลฯ

การใช้งาน Thinking Space

เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจจะยกกรณีตัวอย่างควรคู่ไปกับการใช้งานโปรแกรมด้วยเลยครับ
อันดับแรกติดตั้ง Thinking Space ใน Android Market (ฟรี) แล้วจะเห็นโปรแกรมดังรูป

เปิดโปรแกรมขึ้นมาจะเจอหน้าตาแบบนี้

จะเห็น map ที่เคยสร้างไว้แล้ว แต่ตอนนี้เราจะลองสร้างขึ้นมาใหม่ โดยจะทำ mind map ของ iPad ที่พึ่งจะเปิดตัวไป กดไปที่ New MindMap

เราจะได้ Node เริ่มต้นสำหรับ mind map ของเรา จากนี้จะเริ่มเพิ่ม node ลูกๆ ให้กด ที่ node ipad แล้วกด +

โปรแกรมจะสร้างเส้นโยงและเรียง node ลูกๆ ให้เองอัตโนมัติ ตัว node มีด้วยกันสี่แบบสี่เหลี่ยมเล็ก สี่เหลี่ยมใหญ่ วงรี และไม่มีกรอบ สามารถเปลี่ยนไปมาได้โดยกดที่ node ติดกันสองครั้ง (double tap)

จะเห็นปุ่มด้านบน สี่ปุ่ม เลือก Node จะมีให้เลือกอีก สามปุ่ม ถ้ากด Graphic จะเปลี่ยนชนิดของ node นั้น, color เพื่อเปลี่ยนสี และ icons เพื่อใส่รูป icon ลงใน node นั้น

ในแต่ละ node เรายังสามารถใส่ note หรือ comment ไว้ได้ด้วย เพื่อใส่คำอธิบายเพิ่มเติม จะมี icon โผล่ขึ้นมาที่หน้าชื่อ node ดังรูป

วิธีใช้ง่ายๆ แค่นี้แหละครับ เขียนให้เสร็จออกมาได้ดังรูป

Mind Map ที่เราสร้างเสร็จแล้วสามารถเปิดได้ด้วยโปรแกรม FreeMind มีทั้งเวอร์ชัน PC/MAC/Linux สามารถ share ให้คนอื่นและ backup ไว้บน could ของ google รายละเอียดดูใน Helpของโปรแกรมได้ครับ

follow me @k0nglek