fbpx
News

Galaxy Note 3 (N900) update ?

น่าจะเป็น Lolipop รึเปล่าประเทศอื่นเค้าใช้กันนานละLolipop แล้วครับอย่างแรกที่รู้สึกเลย ลื่นขึ้นนะ ไวขึ้น หน้าตาน่าใช้ขึ้นกว่าเดิมเป็นกอง

Leave a Reply

To Top