ข่าวมาจาก twitter ของคุณหนุ่ย (@nuishow) นะครับ
ตอนนี้ทางวิศวกรของ WellcoM กำลังพยายามทดสอบอยู่ครับ
คาดว่าหลังสงกรานต์จะได้คำตอบ