ไปไหนมาไหนเจอศัพท์ภาษาอังกฤษยากๆ ไม่ต้องห่วงแล้วครับ StarTranslate โปรแกรมเดียวอยู่
ด้วยบริการ google translate ที่สามารถแปลศัพท์ได้กว่า 40 ภาษา บวกกับเครื่องโทรศัพท์ android ที่ติดตัวไว้ตลอดเวลา ไม่ว่าอยู่ที่ไหนเรื่องภาษาก็สบายๆ

คุณสมบัติเด่นของ StarTranslate นอกจากจะสามารถแปลภาษาไปมาทั้ง 40 ภาษาแล้วยังสามารถออกเสียงได้ด้วย (ต้องลง text-to-speech library)

ติดตั้ง
Android Market -> Search : translate