ใช้ได้กับ Nexus One, Motorola Droid, HTC Dream, HTC Magic, HTC Evo, HTC Aria, HTC Slide

http://www.cyanogenmod.com/home/cyanogenmod-6-0

โหลดแต่ละรุ่นภายในแต่ละอันแยกจากกันนะครับมันแยกกระทู้ไว้แล้ว

อันนี้ Change Log ยาวเหยียด

http://github.com/CyanogenMod/android_vendor_cyanogen/blob/froyo/CHANGELOG.mkdn

วิธีลง

ลงไม่เป็นรอท่าน เนย 555+