fbpx
News

มือถือ กล้อง ของ samsung (samsung galaxy camera)

หลังจากมีการเปิดตัวกล้อง android อย่าง Polaroid SC1630
ซึ่งมีคนสนใจจำนวนมากและ samsung ก็ไม่รอช้า
ผลิต samsung galaxy camera ขึ้นมา ซึ่งมีคนไปค้นมาว่า
samsung ได้ไปจดชื่อ ของ samsung galaxy camera ขึ้นมา

เมื่อเดือน มกราคม
แล้วหน้าตาจะเป็นยังไง ระบบจะเป็นยังไง ไม่มีใครรู้
แต่น่าจะคนล่ะรุ่นกับ samsung galaxy s III นะครับ

ที่มา : http://pocketnow.com/

หลังจากมีการเปิดตัวกล้อง android อย่าง Polaroid SC1630
ซึ่งมีคนสนใจจำนวนมากและ samsung ก็ไม่รอช้า
ผลิต samsung galaxy camera ขึ้นมา ซึ่งมีคนไปค้นมาว่า
samsung ได้ไปจดชื่อ ของ samsung galaxy camera ขึ้นมา

เมื่อเดือน มกราคม
แล้วหน้าตาจะเป็นยังไง ระบบจะเป็นยังไง ไม่มีใครรู้
แต่น่าจะคนล่ะรุ่นกับ samsung galaxy s III นะครับ

ที่มา : http://pocketnow.com/

Leave a Reply

To Top