Astro File Manager อีกหนึ่งโปรแกรมที่ควรมีติดไว้ในเครื่องครับ เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการไฟล์ต่างๆ ในเครื่องมือถือแอนดรอยด์ มาดูคุณสมบัติของเจ้า Astro กัีน

 • ฟังก์ชันพื้นฐานของ file manager ทั่วไป ก๊อปปี้, ย้าย, ลบ, เปลี่ยนชื่อ ไฟล์ต่างๆ
 • สามารถดูรายละเอียดของไฟล์ได้เช่น ขนาดไฟล์, วันที่, ชนิดของไฟล์
 • Open As เราสามารถสั่งให้เปิดไฟล์โดยไม่ตรงกับนามสกุลของไฟล์ได้ เช่น ปกติไฟล์นามสกุล .jpg เป็นรูปภาพจะเปิดด้วยโปรแกรมดูภาพ แต่เราสามารถเลือกได้ว่าให้ไปเปิดในโปรแกรมดูวีดีโอ หรือ ไฟล์ .html ก็ให้ไปเปิดใน Text editor แทนได้
 • สามารถเลือกไฟล์แล้ว attach ไปกับอีเมล์ได้ทันที
 • สามารถเปิดและแตก Zip ไฟล์ได้
 • สามารถค้นหาไฟล์ในเครื่องมือถือได้
 • สามารถเลือกไฟล์ได้หลายๆ ไฟล์และจัดการพร้อมกัน
 • สามารถเปลี่ยนลักษณะการแสดงรายการได้ 6 แบบ List, Details, Icons, Thumbnail List, Thumbnail Icon
 • สามารถเรียกติดตั้งไฟล์โปรแกรม .apk
 • มีโปรแกรม Image, Text, HTML Viewer มาให้ในตัว

  Astro File Manager [free]
  ติดตั้ง Android Market > Search: Astro

  ใครที่เข้า android market ไม่ได้สามารถโหลดได้ที่เว็บไซต์ผมครับ http://k0n9.com แล้ว join google friend connect แล้วจะเห็นลิงค์ไฟล์ให้โหลดครับ

  การแสดงไฟล์แบบ Details

  การแสดงไฟล์แบบ Thumbnails icon

  tap ที่ไฟล์ค้างไว้จะขึ้นเมนูสำหรับจัดการไฟล์

  กดที่เมนู Edit จะพบคำสั่งที่สามารทำกับไฟล์ได้

  Multi-select เลือกหลายไฟล์พร้อมกัน

  เลือกโปรแกรม .apk เพื่อติดตั้งได้เลย

  มีโปรแกรม image viewer ในตัว

  เมนูและการตั้งค่า