fbpx
News

Samsung Galaxy (i7500) วางขายแล้วที่ฝรั่งเศส

ช่วงนี้ข่าว Samsung Galaxy วางขายมีเยอะจนไล่ตามเก็บไม่ทัน เช่น ข่าวการวางขายที่ UK และ ข่าวการวางขายที่อิตาลี คราวนี้ถึงประเทศฝรั่งเศสกันบ้างที่เพิ่งวางขายด้วยราคา €429 หรือ $605 หรือประมาณ 20600 บาท

อย่างไรก็ตามที่ฝรั่งเศสยังวางขายแพงกว่าที่อิตาลีอยู่พอสมควร ประมาณ 1600 บาท รอลุ้นหน่อยๆว่าจะมาไทยมั้ยและจะมาในราคาเท่าไหร่กัน

Source: AndroidOS.in

ช่วงนี้ข่าว Samsung Galaxy วางขายมีเยอะจนไล่ตามเก็บไม่ทัน เช่น ข่าวการวางขายที่ UK และ ข่าวการวางขายที่อิตาลี คราวนี้ถึงประเทศฝรั่งเศสกันบ้างที่เพิ่งวางขายด้วยราคา €429 หรือ $605 หรือประมาณ 20600 บาท

อย่างไรก็ตามที่ฝรั่งเศสยังวางขายแพงกว่าที่อิตาลีอยู่พอสมควร ประมาณ 1600 บาท รอลุ้นหน่อยๆว่าจะมาไทยมั้ยและจะมาในราคาเท่าไหร่กัน

Source: AndroidOS.in

Leave a Reply

To Top