MOTORALA ATRIX2 EA GAME [MB865]

เท่าที่ทดลองดู ยังคงไม่เสถียรเท่าไหร่นะครับ เป็นตัวเดียวกันกับที่ให้โหลดใน xda ใช้งานง่ายกว่า 2.3.6 เดิม แต่ค่อนข้างดึงสรรพยากรมาก ทำให้ใช้ไปทั้งวันอาจจะต้องมีการรีเซ็ตเครื่องบ้าง อาจจะวันละครั้งครับ

System