Qualcomm ยื่นเอกสารต่อกระทรวงการพัฒนาการจ้างงาน (EDD) ในรัฐแคลิฟอร์เนีย เกี่ยวกับการเลิกจ้างพนักงานรวม 1,258 ตำแหน่ง คิดเป็น 2.5% โดยประมาณ จากจำนวนพนักงานทั้งหมดกว่า 50,000 คนของ Qualcomm ในปัจจุบัน โดยการปลดพนักงานครั้งนี้จะมีผลในวันที่ 13 ธันวาคม 2023

พนักงานที่ถูกปลด 1,258 คน มาจากสำนักงาน Qualcomm สองแห่งในรัฐแคลิฟอร์เนีย แบ่งเป็น พนักงานในซานดิเอโก 1,064 คน และพนักงานในซานตาคลารา 194 คน

สำนักข่าว Bloomberg ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กว่า 750 คนจากพนักงานที่ถูกปลด มาจากตำแหน่งวิศวกรของ Qualcomm มีตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการไปจนถึงระดับช่างเทคนิค ตำแหน่งงานส่วนอื่น ๆ ที่เหลือกระจายกันไป เช่น เจ้าหน้าที่เทคนิคภายใน และเจ้าหน้าที่บัญชี เป็นต้น

ตามกำหนดการ Qualcomm จะเผยแพร่รายงานผลประกอบการบริษัทในเดือนหน้า คาดว่าจะมีรายได้ลดลงประมาณ 19% ในปีงบประมาณปัจจุบัน สาเหตุหลักเป็นเพราะยอดขายสมาร์ทโฟนไม่ได้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วตามที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะในจีนที่ถือเป็นตลาดใหญ่แห่งสำคัญของโลก ส่งผลให้ความต้องการชิปเซตจากฝั่งผู้ผลิตมือถือลดลงตามไปด้วย จึงกระทบกับธุรกิจหลักของ Qualcomm เข้าเต็ม ๆ

ที่มา : Bloomberg