The Elec สื่อสายอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ ออกรายงานว่า วิศวกรในแผนก Advanced Package (AVP) ของ Samsung กำลังพัฒนาเทคโนโลยีแพ็กเกจชิปแบบใหม่ที่เรียกว่า fan-out wafer-level package-HPB (FOWLP-HPB) อยู่ โดยจะมีการประกบแผ่นระบายความร้อน heat path block ไว้ที่ด้านบนของชิป ลักษณะเดียวกับฮีตซิงก์บนพีซี คาดว่าเทคโนโลยีนี้จะพัฒนาสำเร็จภายในช่วยไตรมาส 4 และถูกนำมาใช้งานกับชิป Exynos ในปี 2025

ปัจจุบันผู้ผลิตมือถือ มักแก้ปัญหาความร้อนของชิปด้วยฮีตไปป์หรือแผ่นกราฟีน เพื่อถ่ายเทความร้อนไปยังส่วนอื่น ๆ ของโทรศัพท์ ซึ่ง 2 กรณีนี้เป็นการติดตั้งที่ภายนอกชิป ในขณะที่ FOWLP-HPB จะฝัง heat path block แบบบิลด์อินมาในชิปโดยตรง

ภาพจาก Samsung

The Elec ให้ความเห็นว่า ส่วนหนึ่งของการพัฒนาโซลูชัน FOWLP-HPB ของ Samsung นั้นมาจากเทรนด์ AI บนมือถือ ที่เริ่มถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้น ซึ่งต้องการกำลังประมวลผลสูง ทำให้มีแนวโน้มจะนำไปสู่ความร้อนที่เพิ่มขึ้นตาม ทางผู้ผลิตจึงต้องปรับปรุงระบบระบายความร้อนให้สอดรับกัน

สำหรับชิป Exynos รุ่นแรกที่จะถูกผลิตด้วยเทคโนโลยี FOWLP-HPB คาดว่าจะเป็น Exynos 2500 ชิปเรือธงของค่ายที่จะเปิดตัวในปี 2025

ที่มา : The Elec