ผ่านมายังไม่ถึงปี หลังจากที่ Sony เข้าซื้อหุ้นกิจการมือถือจาก Ericcson ทั้งหมด และได้ทำการยุบ Sony Ericsson ทิ้งไป หันมาใช้ Sony Mobile แทน ล่าสุดก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเมื่อทาง Sony มีแผนที่จะลดคนงานจากทั่วโลกลง 15% นั่นหมายถึงคนงาน 1,000 คนจะตกงาน

เป้าหมายในการลดคนงานนั้นอยู่ที่แผนกพัฒนาโทรศัพท์มือถือในสวีเดน (สำนักงานเก่าของ Ericsson นั่นเอง) ซึ่งคาดว่าแผนลดคนงานทั้งหมดน่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2014 และจะคงเหลือไว้แค่แผนกพัฒนาซอฟต์แวร์เท่านั้น นั่นหมายถึง Sony น่าจะใช้ทีมในประเทศญี่ปุ่นเป็นฐานหลักในการวิจัยและพัฒนาโทรศัพท์มือถือของแทน

 

source : Reuter via androidheadlines