fbpx

All posts tagged "3D Printing"

  • 2.4K
    1
    DroidSans Weekly

    สิ่งมหัศจรรย์จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

    ช่วง 2-3 ปีหลังๆ มานี้เราจะได้เห็นว่าเครื่องพิมพ์ 3 มิตินั้นเริ่มเข้ามามีบทบาทในแวดวงต่างๆ มากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะราคาของเครื่องพิมพ์ที่ถูกลงและมีความหลากหลายมากขึ้น เมื่อเครื่องพิมพ์ 3มิตินั้นสามารถเข้าถึงได้ง่ายด็จึงทำให้มีการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ขึ้นมากมายแต่จะมีอะไรว้าวๆ บ้างนั้นติดตามได้จาก Tech Time เลยค่ะ 

To Top