fbpx

All posts tagged "Article"

  • 2.4K
    1
    News

    [Article] “เกม” มิใช่จุดกำเนิดของอาชญากรรม

    เกมคือสิ่งที่อยู่ในระนาบเดียวกับภาพยนตร์ ละคร และหนังสือ หากแต่การจัดวางความสัมพันธ์ของเกมถูกจัดให้อยู่ต่ำชั้นกว่านั้นกงล้อของประวัติศาสตร์ถูกหมุนเวียนกลับมายังจุดเดิมอีกครั้ง สื่อกระแสหลักประโคมข่าวการทำร้ายร่างกาย ชิงทรัพย์ของเยาวชนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งตามรายงานของสื่อระบุว่า ผู้ก่อการได้เลียนแบบการกระทำดังกล่าวจากเกม Grand Theft Auto หรือที่เรารู้จักกันดีในนาม GTA 

To Top