fbpx

All posts tagged "BYOD"

  • 16.1K
    7
    News

    AIS Fibre เปิดให้ใช้เราเตอร์ตัวเอง ลดค่าแพ็กเกจ 500/500 Mbps เหลือเดือนละ 399 บาท

    เป็นอันรู้กันว่าเมื่อติดตั้งเน็ตบ้านไฟเบอร์ทางเครือข่ายจะมีการให้เราเตอร์มาใช้งานควบคู่กันไป แต่บ่อยครั้งเราเตอร์ที่ให้มาอาจจะไม่ตอบโจทย์การใช้งาน รวมถึงเราเองมีเราเตอร์อื่นที่ดีกว่าอยู่แล้ว ซึ่งถ้าเราไม่ใช้เราเตอร์ที่แถมมาก็เหมือนจะเสียสิทธิ์ตรงนี้ไปแบบไม่ได้อะไร วันนี้ทาง AIS ก็ทำแพ็กเกจออกมาเอาใจคนกลุ่มนี้แล้ว เพราะสามารถเอาเราเตอร์มาเองได้ และได้ค่าบริการราคาพิเศษไปด้วย

To Top