fbpx

All posts tagged "EV"

  • 6.4K
    11
    News

    Tesla ขึ้นแท่นมูลค่าบริษัทเทียบเท่า Toyota – Volkswagen สวนกระแสทั้งโลกที่ยอดขายตกกว่า 30%

    ด้วยความที่รถยนต์มักจะถูกมองเป็นทรัพย์สินฟุ่มเฟือยเพราะเสื่อมมูลค่าตามกาลเวลา ผู้คนทั่วโลกต่างจะพากันมองข้ามไปก่อนเสมอหากอยู่ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ แต่ครั้งนี้กลับมีผู้เล่นหน้าใหม่เกิดขึ้นมาไม่นานในโลกยานยนต์อย่าง Tesla ที่เป็นอาศัยความเป็น Tech เล่นสวนกระแสก้าวขึ้นสู่หนึ่งในแบรนด์รถยนต์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกเทียบชั้น Volkswagen และ Toyota ในวันที่ยอดขายทั้งโลกกำลังแย่ร่วงเฉลี่ยถึง 30% Tesla กลับมีมูลค่าบริษัท (Market Cap) สูงขึ้นกว่า 160% ได้ในปีเดียว

To Top