fbpx

All posts tagged "Fact Check"

  • Fact Check Fact Check
    1.9K
    News

    บริการตรวจสอบข่าวจริงข่าวลวง Fact Check ของ Google เปิดให้ใช้บริการได้แล้วทั่วโลก

    อินเตอร์เน็ตนั้นเต็มไปด้วยข้อมูลมากมาย มีบทความใหม่ๆ จำนวนมาก ออกมาทุกๆ วัน จนบางทีก็มากเกินไป นอกจากนั้นข้อมูลหรือข่าวสารบางอย่างก็ไม่เป็นความจริง ก่อนหน้านี้ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานั้น Google ได้เปิดให้บริการ Fact Check ในบางประเทศ เพื่อช่วยตรวจสอบข่าวสารและเนื้อหาต่างๆ ที่อาจะเป็นข่าวปลอมหรือข่าวลวง และล่าสุดจากทางประกาศผ่านทาง The Keyword นั้น ฟีเจอร์นี้สามารถใช้ได้แล้วทั่วโลกในทุกภาษา

To Top