fbpx

All posts tagged "Galaxy Upcyclling"

  • 10.9K
    8
    News

    เมื่อ Samsung สร้างเครื่องขุด Cryptocurrency ด้วย Samsung Galaxy S5 ที่ไม่ได้ใช้แล้ว

    ลองนึกภาพดูว่าทุกวันนี้เราเปลี่ยนมือถือกันทุกๆ 1-3 ปี แล้วเราจะทำยังไงกับมือถือที่ไม่ได้ใช้แล้วเหล่านี้ล่ะ? ทาง Samsung ก็เลยหยิบมาทำเป็นเครื่อง Bitcoin Miner Cluster ซะเลย โปรเจคดังกล่าวถูกแสดงในงาน Samsung Developer Conference 2017 ซึ่งเป็นหนึ่งในโปรเจคของโครงการ Galaxy Upcyclling ที่นำมือถือที่ไม่ได้ใช้แล้วมาใช้งานในด้านอื่นๆให้เกิดประโยชน์แทนการทำลายทิ้ง โดยใช้ Samsung...

To Top