fbpx

All posts tagged "HTC Desire 816"

  • 36.9K
    14
    Development

    วิธีการรูท HTC Desire 816 แบบละเอียด

    คำเตือน : ผู้เขียนจะไม่รับผิดชอบใดๆในการกระทำที่เกิดขึ้นจากตัวผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้ได้อ่านและยินยอมทำตามบทความนี้ ถือว่าผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นด้วยตัวของผู้ใช้เอง ย้ำอีกครั้งนะครับว่า "การรูทมีความเสี่ยง" ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนลงมือทำ ถ้าไม่รู้ว่าการรูทคืออะไร เพื่ออะไร เสิร์ชข้อมูลในกูเกิ้ลก่อนครับ ทุกขั้นตอนในบทความนี้ ผมเคยทำมาแล้ว และได้ผล อะไรที่ผมไม่เคยลองจะไม่เอามาบอกวิธีครับ แค่อาจจะเกริ่นๆบ้าง ย้ำ!! จะเขียนเฉพาะสิ่งที่เคยทำกับเครื่องตัวเองแล้วเท่านั้น

To Top