fbpx

All posts tagged "ICT"

  • 9.2K
    39
    News

    กระทรวงไอซีทีเตรียมสร้างแบรนด์ “คืนความสุข” เพื่อจำหน่ายแท็บแล็ตราคาถูก

    ในวันนี้นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รมว. ไอซีที) ได้ออกมาเปิดเผยกับสื่อออนไลน์โพสทูเดย์ว่า เตรียมทำแท็บแล็ตภายใต้ชื่อแบรน "คืนความสุข" ตามนโยบายของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้มีแท็บเล็ตแบรนไทยราคาถูกในราคาที่ประชาชนสามารถเอื้อมถึงในเบื้องต้นทางไอซีทีได้มีความร่วมมือกับ 3 บริษัทไอทียักษ์ใหญ่จากอเมริกาได้แก่ Google Microsoft และ Seagate ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ได้เดินทางมาไทยเพื่อพบกับนายกรัฐมนตรีและ รมว....

To Top