fbpx

All posts tagged "Mobile Lorm Glove"

  • 2.2K
    2
    News

    Mobile Lorm Glove ถุงมือช่วยสื่อสารสำหรับคนหูหนวกตาบอด

    ในกลุ่มประเทศที่พูดภาษาเยอรมันกลุ่มคนที่มีความบกพร่องทั้งหูหนวกและตาบอดนั้นจะมีวิธีการสื่อสารกันด้วยภาษา Lorm หรือการวาดรูปบนฝ่ามือเพื่อสื่อแทนตัวอักษรต่างๆ แต่ด้วยความที่ภาษานี้ใช้กันแค่เฉพาะกลุ่ม ไม่มีคนเข้าใจไม่มากนักจึงกลายเป็นข้อจำกัดในการสื่อสารระหว่างคนเหล่านี้กับผู้ที่ไม่เข้าในภาษา Lormดังนั้นทีมวิจัยในกรุงเบอร์ลินจึงได้คิดค้น Mobile Lorm Glove ถุงมือที่จะช่วยแปลงภาษา Lorm ไปเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษบนหน้าจอสมาร์ทโฟนเพื่อสื่อความให้คู่สนทนาเข้าใจได้แบบง่ายๆ

To Top