fbpx

All posts tagged "Rainforest Connection"

  • 6.7K
    6
    News

    มือถือเก่ามีค่า.. บริจาคเพื่อนำไปสร้างระบบดูแลและเฝ้าระวังภัยป่าอเมซอน

    ในยุคปัจจุบันนั้นมือถือหรือสมาร์ทโฟนเป็นที่สิ่งแทบทุกคนจะต้องมีกันคนละเครื่อง และหลายคนก็เปลี่ยนมือถือกันค่อนข้างบ่อย ถ้าหากมือถือยังไม่เก่านักก็สามารถขายต่อได้ แต่สำหรับมือถือตกรุ่นที่ประสิทธิภาพทั้งทางซอฟท์แวร์ (เช่น โดนลอยแพ) และฮาร์ดแวร์เริ่มถดถอยแล้วจะใช้งานอะไรใหม่ๆ ก็ไม่อำนวยนัก เจ้าของมือถือเหล่านี้ก็คงตัดสินใจที่จะทิ้งไป แต่ทราบมั้ยครับว่าในขณะที่มือถือนั้นอาจจะไม่ตอบสนองการใช้งานของเรา ก็มีงานอื่นที่เหมาะสมกับมันอยู่

To Top